Standard Svensk standard · SS-EN 3660-003:2023

Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3660-003:2023

Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a range of grommet nuts, style A, for use under the following conditions:
Associated electrical connector(s): EN 3660 002
Temperature range, Class N: −65 °C to 200 °C
Class W: −65 °C to 175 °C
Class K: −65 °C to 260 °C
Class A: −65 °C to 200 °C
Class T: −65 °C to 175 °C
Class Z: −65 °C to 175 °C

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3660-003:2023

Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 003: Införingsmutter av typ A - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 965 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 965 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 544 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 003: Grommet nut, style A - Product standard

Artikelnummer: STD-80046294

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-10-30

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 3660-003:2018