Standard Svensk standard · SS-EN 4641-100:2015

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 100: Tight structure 62,5/125 µm core GI fibre 1,8 mm outside diameter - Product standard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4641-100:2015

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 100: Tight structure 62,5/125 µm core GI fibre 1,8 mm outside diameter - Product standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the general characteristics, conditions for qualification, acceptance and quality assurance for fibre optic cable: 4641-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4641-100:2015

Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 100: Tight structure 62,5/125 µm core GI fibre 1,8 mm outside diameter - Product standard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, optical 125 µm diameter cladding - Part 100: Tight structure 62,5/125 µm core GI fibre 1,8 mm outside diameter - Product standard

Artikelnummer: STD-8015890

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-14

Antal sidor: 24