Standard Svensk standard · SS-EN IEC 62668-1

Processledning för flygelektronik - Förhindrande av förfalskning - Del 1: Undvikande av användning av förfalskade, bedrägliga och återanvända komponenter

Status: Gällande

Ämnesområden

Produktion, produktionsstyrning (03.100.50) Allmänt (31.020) Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SEK Svensk Elstandard

Internationell titel: Process management for avionics - Counterfeit prevention - Part 1: Avoiding the use of counterfeit, fraudulent and recycled electronic components

Artikelnummer: STD-80020787

Utgåva: 1

Fastställd: 2020-03-18

Antal sidor: 90