Standard Svensk standard · SS-EN 16575:2014

Biobaserade produkter - Terminologi

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines general terms to be used in the field of bio-based products, including horizontal aspects relevant for bio-based product standards. NOTE Though the terms in this standard are horizontally applicable to bio-based products, this standard focuses on areas other than food, feed and energy applications, where terms may be defined in existing specific standards.

Ämnesområden

Tjänster (01.040.03) Miljö- och hälsoskydd (01.040.13) Produktion, produktionsstyrning (03.100.50) Biobaserade produkter (13.020.55)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Terminologi, SIS/TK 565/AG 01

Internationell titel: Bio-based products - Vocabulary

Artikelnummer: STD-102562

Utgåva: 1

Fastställd: 2014-08-17

Antal sidor: 20