Standardutveckling · SIS/TK 565

Biobaserade produkter

Fler produkter än man kan tro är tillverkade helt eller delvis av biomassa. Men vilka är de? Och hur vet man att de är biobaserade? På uppdrag av Europeiska kommissionen pågår ett europeiskt standardiseringsarbete som ska främja biobaserade produkter.

Påverka nationellt och internationellt

Europeiska kommissionen har gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att ta fram standard för produkter tillverkade av biomassa. Därför har CEN/TC 411 "Bio-based products" bildats. SIS/TK 565 och dess arbetsgrupper speglar det europeiska arbetet.

SIS kommitté för biobaserade produkter, SIS/TK 565, är med och påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida europeiska standarder. Kommittén är forumet för samordning och planering av svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Standarderna är tänkta att underlätta vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Sverige är mycket aktiva inom standardiseringsarbetet inom biobaserade produkter. Vår roll stärks ytterligare genom att vi ansvarar för att leda det europeiska arbetet med Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för biobaserade produkter.

Ny handbok

Nyligen presenterade projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk den handbok som tagits fram inom projektet och som bygger på standarden SS-EN 16751 Biobaserade produkter - HållbarhetskriterierHandboken ger vägledning kring hur du kan redovisa och kravställa kring hållbarhetsfrågor kopplade till svenskt skogsbruk med standarden som bas, se även nedan. Projektet har genomförts inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med finansiering av Vinnova. Se nedan för länkar till boken.

Seminarium 2 oktober

CEN ordnar ett seminarium "Boosting the bio-based products market through standardization" där standarder framtagna av CEN/TC 411 kommer att presenteras och även BioInnovationsprojektet där vår svenska handbok ingår och utvecklingen av PCR (product category rules) kommer att lyftas. Semenariet är öppet för alla men kräver anmälan.

Klicka här för mer information och anmälan.

 

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 2 standarder
EN N213 , Bio-based products - Oxygen content - Determination of the oxygen content using an elemental analyser
CEN/TR , Bio-based products - Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - overview of relevant existing applications
Utgivet 15 standarder
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi
SIS/TK 565/AG 02, Biolösningsmedel
SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll
SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration
SIS/TK 565/AG 06, Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)
Visa fler Visa färre
Deltagare 13 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Adesso BioProducts AB, Stenungsund
Arbio AB, STOCKHOLM
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Holmen AB, Stockholm
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Stockholm
Perstorp AB, Perstorp
SCA Forest Products AB, Sundsvall
SCA Forest Products AB AB SCA R&D Centre, Sundsvall
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 5 internationella kommittéer
CEN/TC 411, Bio-based products
CEN/TC 411/WG 1, Terminology
CEN/TC 411/WG 3, Bio-based content
CEN/TC 411/WG 4, Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues
CEN/TC 411/WG 5, Certification and declaration tools
Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Handboken: Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara
Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Pappersteknik (85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 565 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Terminolog

AG 2: Biolösningsmedel

AG 3: Biobaserat innehåll

AG 4: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys

AG 5: Verktyg för certifiering och produktdeklaration

AG 6: Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)

Kalender
2020
september
mån
28
SIS/TK 565-möte
12:30 - 14:00
oktober
fre
2
CEN-seminarium "Boosting the bio-based products market through standardization"
10:00 - 11:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se