Standardutveckling · SIS/TK 565

Biobaserade produkter

Fler produkter än man kan tro är tillverkade helt eller delvis av biomassa. Men vilka är de? Och hur vet man att de är biobaserade? Genom det europeiskt standardiseringsarbetet finns nu standarder till hjälp för dessa frågor.

 

Nytt standardiseringsarbete

Bio-based Products – Life Cycle Assessment – Additional requirements and guidelines for comparing the life cycles of bio-based products with their fossil-based equivalents

Nu startar ett nytt arbete om LCA med målet att arbeta fram krav och riktlinjer för att jämföra biobaserade produkters livscykler med deras fossilbaserade motsvarigheter. Syftet är att bygga vidare på befintlig LCA-metodik och att tillhandahålla krav och vägledning om specifika ämnen som är relevanta för att göra väl avvägda jämförelser. Det nya arbetet är kopplat till SS-EN 16760:2015, Biobaserade produkter - Livscykelanalys.

Läs mer här >>

Vill du vara med i arbetet ? Hör av dig!
Arbetet kommer att ske inom CEN/TC 411/WG 4 som drivs av SIS och med svensk ordförande.

Se även denna artikel i Miljö&Utveckling >>

Europeiska standarder för biobaserade produkter

Europeiska kommissionen gav den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att ta fram standarder för produkter tillverkade av biomassa. Därför bildades CEN/TC 411 "Bio-based products"

SIS/TK 565 Biobaserade produkter, speglar det europeiska arbetet och påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida europeiska standarder. Kommittén är forum för samordning och planering av svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Standarderna är tänkta att underlätta vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Sverige är mycket aktiva inom standardiseringsarbetet inom biobaserade produkter. Vår roll stärks ytterligare genom att vi ansvarar för att leda det europeiska arbetsgruppens sekretariat för Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för biobaserade produkter.

Relevanta länkar

Se gärna även CEN/CENELECs broschyr som ger den offentliga sektorn en överblick över hur även standarder kan vara ett effektivt verktyg för att minska miljöpåverkan.

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram en handbok som bygger på standarden SS-EN 16751 Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier. Projektet genomfördes inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med finansiering av Vinnova, mer information om handboken och projektet finns både på svenska och engelska.

CEN/CENELEC anordnade hösten 2020 ett seminarium "Boosting the bio-based products market through standardization" där standarder framtagna av CEN/TC 411 presenterades

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
EN , Bio-based Products - Life Cycle Assessment - Additional requirements and guidelines for comparing the life cycles of bio-based products with their fossil-based equivalents
Utgivet 16 standarder
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi
SIS/TK 565/AG 02, Biolösningsmedel
SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll
SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration
SIS/TK 565/AG 06, Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
Arbio AB, Stockholm
Billerud, Gävle
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Holmen AB, Stockholm
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Stockholm
Perstorp AB, Malmö
Perstorp Specialty Chemicals AB, Perstorp
SCA Forest Products AB, Sundsvall
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Tetra Pak AB, Lund
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 411, Bio-based products
CEN/TC 411/WG 1, Terminology
CEN/TC 411/WG 3, Bio-based content
CEN/TC 411/WG 4, Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues
CEN/TC 411/WG 5, Certification and declaration tools
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi:

CEN/TC 411/WG 1, Terminology

SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll:

CEN/TC 411/WG 3, Bio-based content

SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livscykelanalys:

CEN/TC 411/WG 4, Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues

SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration:

CEN/TC 411/WG 5, Certification and declaration tools

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Handboken: Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara
Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Pappersteknik (85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 565 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Terminolog

AG 2: Biolösningsmedel

AG 3: Biobaserat innehåll

AG 4: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys

AG 5: Verktyg för certifiering och produktdeklaration

AG 6: Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)

Kalender

2023
juni
fre
2
SIS/TK 565-möte
09:00 - 11:00

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektkoordinator
anna-karin.jansson@sis.se