Standardutveckling · SIS/TK 565

Biobaserade produkter

Fler produkter än man kan tro är tillverkade helt eller delvis av biomassa. Men vilka är de? Och hur vet man att de är biobaserade? På uppdrag av Europeiska kommissionen pågår ett europeiskt standardiseringsarbete som ska främja biobaserade produkter.

Påverka nationellt och internationellt

Europeiska kommissionen har gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att ta fram standarder för produkter tillverkade av biomassa. Därför har CEN/TC 411 "Bio-based products" bildats. 

SIS kommitté för biobaserade produkter, SIS/TK 565, speglar det europeiska arbetet och  påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida europeiska standarder. Kommittén är forumet för samordning och planering av svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Standarderna är tänkta att underlätta vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Sverige är mycket aktiva inom standardiseringsarbetet inom biobaserade produkter. Vår roll stärks ytterligare genom att vi ansvarar för att leda det europeiska arbetsgruppens sekretariat för Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för biobaserade produkter. Just nu pågår diskusion kring ytterligare arbeten om LCA, kopplade till SS-EN 16760:2015, Biobaserade produkter - Livscykelanalys. Hör av dig om du vill veta mer!

Se gärna även CEN/CENELECs broschyr som ger den offentliga sektorn en överblick över hur även standarder kan vara ett effektivt verktyg för att minska miljöpåverkan.

Ny handbok

Projektet Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för skogsbruk har tagit fram en handbok som bygger på standarden SS-EN 16751 Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier. Handboken ger vägledning kring hur du kan redovisa och kravställa kring hållbarhetsfrågor kopplade till svenskt skogsbruk med standarden som bas, se nedan för länkar till boken
Projektet har genomförts inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation med finansiering av Vinnova, mer information om handboken och projektet frinns både på svenska och engelska.

Seminarium om standarder för biobaserade produkter

CEN/CENELEC anordnade hösten 2020 ett seminarium "Boosting the bio-based products market through standardization" där standarder framtagna av CEN/TC 411 presenterades och även BioInnovationsprojektet där vår svenska handbok ingår och utvecklingen av PCR (product category rules) lyftes. Från SIS och Sverige deltog Ylwa Alwarsdotter, Maria Gustafsson och Karin Vestlund Ekerby. Semenariet spelades in och hittas här

Fler seminarier anordnade av CEN/CENELEC finns här.

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 1 standarder
EN , Bio-based Products - Life Cycle Assessment - Additional requirements and guidelines for comparing the life cycles of bio-based products with their fossil-based equivalents
Utgivet 15 standarder
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi
SIS/TK 565/AG 02, Biolösningsmedel
SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll
SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration
SIS/TK 565/AG 06, Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)
Visa fler Visa färre
Deltagare 12 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Adesso Bioproducts AB, STENUNGSUND
Arbio AB, STOCKHOLM
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Domsjö Fabriker AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Holmen AB, STOCKHOLM
Lantbrukarnas Ekonomi AB, STOCKHOLM
Perstorp Specialty Chemicals AB, PERSTORP
SCA Forest Products AB, SUNDSVALL
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, ÖRNSKÖLDSVIK
Södra skogsägarna ekonomisk förening, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 9 internationella kommittéer
CEN/TC 411, Bio-based products
CEN/TC 411/WG 1, Terminology
CEN/TC 411/WG 3, Bio-based content
CEN/TC 411/WG 4, Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues
CEN/TC 411/WG 5, Certification and declaration tools
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi:

CEN/TC 411/WG 1, Terminology

SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll:

CEN/TC 411/WG 3, Bio-based content

SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livscykelanalys:

CEN/TC 411/WG 4, Sustainability criteria, life cycle analysis and related issues

SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration:

CEN/TC 411/WG 5, Certification and declaration tools

Visa fler Visa färre
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Handboken: Hållbarhetsaspekter för svensk skogsråvara
Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri (83) Förpackningsmaterial och tillbehör (55.040) Petroleum och motsvarande tekniker (75) Pappersteknik (85)


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

För dig som är kommittédeltagare

Klicka här för att ta dig till kommitténs digitala arbetsyta och röstningsportal.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 565 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Terminolog

AG 2: Biolösningsmedel

AG 3: Biobaserat innehåll

AG 4: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys

AG 5: Verktyg för certifiering och produktdeklaration

AG 6: Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)

Kalender

2022
augusti
fre
12
SIS/TK 565-möte
13:30 - 14:30

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Karin Vestlund.Ekerby
Projektledare
karin.vestlund.ekerby@sis.se

Maria Gustafsson
Projektledare
072-280 19 40
maria.gustafsson@sis.se

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
anna-karin.jansson@sis.se