Standardutveckling · SIS/TK 565

Biobaserade produkter

Fler produkter än man kan tro är tillverkade helt eller delvis av biomassa. Men vilka är de? Och hur vet man att de är biobaserade? På uppdrag av Europeiska kommissionen pågår ett europeiskt standardiseringsarbete som ska främja biobaserade produkter.

Påverka nationellt och internationellt

Europeiska kommissionen har gett den europeiska standardiseringsorganisationen CEN i uppdrag att ta fram standard för produkter tillverkade av biomassa. Därför har CEN/TC 411 "Bio-based products" bildats. SIS/TK 565 och dess arbetsgrupper speglar det europeiska arbetet.

SIS kommitté för biobaserade produkter, SIS/TK 565, är med och påverkar aktivt tekniskt innehåll och riktlinjer för framtida europeiska standarder. Kommittén är forumet för samordning och planering av svenskt agerande i den europeiska standardiseringen.

Standarderna är tänkta att underlätta vid både tillverkning, inköp och användande av produkterna. Sverige är mycket aktiva inom standardiseringsarbetet inom biobaserade produkter. Vår roll stärks ytterligare genom att vi ansvarar för att leda det europeiska arbetet med Hållbarhetskriterier och livscykelanalys för biobaserade produkter.

SIS/TK 565 bevakar även en europeisk grupp som gör en utredning åt Europeiska kommissionen (DG Grow) gällande behov av standarder kopplat till hållbara kemikalier. Detta sker inom ramen för planen gällande cirkulär ekonomi, och meningen är att det kommer komma ett eller flera mandat för standardisering inom området som en effekt av arbetet. Plast är ett fokusområde, bioekonomi ett annat. Det går bra att delta enbart i den här arbetsgruppen för en reducerad avgift.  

Mer information om kommitténs arbete:

Arbetar nu med 3 standarder
CEN/TR , Bio-based products - Use of stable isotope ratios of Carbon, Hydrogen, Oxygen and Nitrogen as tools for verification of the origin of bio-based feedstock and characteristics of production processes - overview of relevant existing applications
EN 17351, Biobaserade produkter - Bestämning av syrehalten med hjälp av en elementanalysator
EN N213 , Bio-based products - Oxygen content - Determination of the oxygen content using an elemental analyser
Organisation 6 arbetsgrupper
SIS/TK 565/AG 01, Terminologi
SIS/TK 565/AG 02, Biolösningsmedel
SIS/TK 565/AG 03, Biobaserat innehåll
SIS/TK 565/AG 04, Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
SIS/TK 565/AG 05, Verktyg för certifiering och produktdeklaration
SIS/TK 565/AG 06, Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)
Visa fler Visa färre
Deltagare 17 företag och organisationer
AB Tetra Pak, Lund
Arbio AB, Stockholm
BillerudKorsnäs Skog & Industri AB, Gävle
Domsjö Fabriker AB, Örnsköldsvik
Essity Hygiene and Health AB, Göteborg
Holmen AB, Stockholm
Lantbrukarnas Ekonomi AB, Stockholm
Mondi Dynäs AB, Väja
Perstorp BioProducts AB, Perstorp
RISE Innventia AB, Stockholm
SCA Forest Products AB, Sundsvall
SCA Forest Products AB, AB SCA R&D Centre, Sundsvall
SEKAB BioFuels & Chemicals AB, Örnsköldsvik
Skogsstyrelsen, Jönköping
Stora Enso AB, Falun
Stora Enso Skoghall AB, Skoghall
Södra Skogsägarna ek för, Växjö
Visa fler Visa färre
Internationellt deltagande 1 internationella kommittéer
CEN/TC 411, Bio-based products
Finansiering
Arbetet styrs och finansieras av de organisationer som deltar i kommittén. Projektavgiften beror på arbetsform och omfattning, samt antal deltagare.
Hållbarhetsprojekt skogsbruk
Läs mer

Ämnesområden

Gummi- och plastindustri Förpackningsmaterial och tillbehör Petroleum och motsvarande tekniker Pappersteknik


Intresseanmälan

Jag vill gärna veta mer om kommitténs arbete.

Organisation

Arbetet i SIS/TK 565 är indelat i sex arbetsgrupper:

AG 1: Terminolog
AG 2: Biolösningsmedel
AG 3: Biobaserat innehåll
AG 4: Hållbarhetskriterier och livscykelanalys
AG 5: Verktyg för certifiering och produktdeklaration
AG 6: Hållbara kemikalier (cirkulär ekonomi)

Kontakt

Har du frågor eller vill veta mer om SIS standardiseringsverksamhet? Kontakta gärna oss.

Maria Gustafsson

Maria Gustafsson
Projektledare
08-55552123
maria.gustafsson@sis.se

Sofia Backéus

Sofia Backéus
Projektledare
08-55552285
sofia.backeus@sis.se

Anna-Karin Jansson

Anna-Karin Jansson
Projektassistent
08-55552025
anna-karin.jansson@sis.se