Standard Svensk standard · SS-EN 16751:2016

Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16751:2016

Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

November-animeradbanner.gif

Läs mer om denna standard i Månadens doldis #11 >

Omfattning
Denna europeiska standard anger övergripande hållbarhetskriterier som är applicerbara på den biobaserade delen av samtliga biobaserade produkter, undantaget livsmedel, foder och energianvändning, och täcker alla tre pelarna av hållbarhet; miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Om produkten är delvis biobaserad kan denna europeiska standard enbart användas för den
biobaserade delen eftersom den inte hanterar icke biobaserade (fossila, minerala) delar av en produkt.
Denna europeiska standard kan användas för två tillämpningsområden; antingen att tillhandahålla hållbarhetsinformation gällande enbart biomassaproduktionen eller att tillhandahålla hållbarhetsinformation i leverantörskedjan för den biobaserade delen av en biobaserad produkt.
Denna europeiska standard anger ett ramverk för att tillhandahålla information gällande hanteringen av hållbarhetsaspekter.
Denna europeiska standard kan inte användas för att göra uttalanden att verksamheter eller produkter är hållbara eftersom den inte fastställer tröskelvärden eller gränser.
Denna europeiska standard kan däremot användas för affärskommunikation (B2B) eller för att utveckla produktspecifika standarder och certifieringssystem.

Ämnesområden

Biobaserade produkter (13.020.55) Produkters livscykler (13.020.60)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 16751:2016

Biobaserade produkter - Hållbarhetskriterier
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Svenska

Framtagen av: Biobaserade produkter, SIS/TK 565

Internationell titel: Bio-based products - Sustainability criteria

Artikelnummer: STD-80023081

Utgåva: 1

Fastställd: 2016-04-11

Antal sidor: 40

Finns även på: SS-EN 16751:2016