Standard Svensk standard · SS-EN 16640:2017/AC:2017

Biobaserade produkter - Halt biobaserat kol - Bestämning av halten biobaserat kol i produkter med kol-14-metoden

Status: Gällande

Ämnesområden

Biobaserade produkter (13.020.55) Kemisk analys (71.040.40) Råmaterial för gummi Allmänt (83.040.01)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Biobaserat innehåll, SIS/TK 565/AG 03

Internationell titel: Bio-based products - Bio-based carbon content - Determination of the bio-based carbon content using the radiocarbon method

Artikelnummer: STD-8027693

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-07-25

Antal sidor: 44