Handbok

The Toyota Way 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass

Köp

Pris: 495 SEK
standard ikon

Papper

Toyotas framgångsrika sätt att arbeta efter Lean startade en revolution i företag och organisationer runt om i världen under andra halvan av 1900-talet. I dag tillämpas Lean inom produktion, administration, konstruktion och marknadsföring. Denna andra ombearbetade upplaga av klassikern The Toyota Way bygger vidare på de 14 ledningsprinciper som låg till grund för den stora succén med den första upplagan. Principerna struktureras efter delarna filosofi, process, medarbetare och problemlösning. Den andra upplagan innehåller bland annat: - uppdaterad inblick i Toyotas strategi i en snabbfotad värld som karakteriseras av smart teknik - nya exempel från tillverknings- och tjänsteföretag som utvecklats genom att arbeta med Lean - nytt synsätt på ledarskapsmodeller - en beskrivning av planeringsprocessen hoshin kanri, som Toyota använder för att anpassa målen på samtliga nivåer och koppla dem till affärsstrategin. The Toyota Way - 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass vänder sig till intresserade av organisationsutveckling och kvalitetsarbete. Den ger de nödvändiga insikterna för att lära av Toyotas anmärkningsvärda framgångar och för att den egna organisationen ska kunna arbeta med ständig förbättring och ständigt lärande. Om författarna Jeffrey K. Liker är professor emeritus vid University of Michigan. Översättare: Björn Nilsson.

Ämnesområden

Produktion, produktionsstyrning (03.100.50)


Köp

Handbok

The Toyota Way 14 ledningsprinciper för Lean i världsklass
Pris: 495 SEK
standard ikon

Papper

Produktinformation

Språk: Svenska

Författare: Jeffrey K. Liker, Björn Nilsson

Artikelnummer: BCK-80038323

Beteckning: The Toyota Way

Utgåva: 2

Utgiven: 2022-01-01

Antal sidor: 456

Förlag: Liber AB