Standard Svensk standard · SS-EN 4051

Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy - Port connection

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Pipe couplings, 60°, spherical, in titanium alloy - Port connection

Artikelnummer: STD-33244

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-11-29

Antal sidor: 8