Standard Svensk standard · SS-ISO 7313

Luftfartyg - Slangledningar av fluoretenplast (PTFE) för höga temperaturer

Status: Gällande

Ämnesområden

Slangar och slangledningar Hydraulsystem och komponenter Gummi- och plastprodukter


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel: Aircraft - High temperature convoluted hose assemblies in polytetrafluoroethylene (PTFE)

Artikelnummer: STD-4521

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 12