Standard Svensk standard · SS-ISO 7313

Luftfartyg - Slangledningar av fluoretenplast (PTFE) för höga temperaturer

Status: Gällande

Ämnesområden

Slangar och slangledningar (23.040.70) Hydraulsystem och komponenter (49.080) Gummi- och plastprodukter (83.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: SIS - Industriteknik

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-4521

Utgåva: 1

Fastställd: 1986-09-17

Antal sidor: 12