Standard Svensk standard · SS-EN 12441-5

Zink och zinklegeringar - Kemisk analys - Del 5: Bestämning av järn i primärzink - Spektrofotometrisk metod

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a spectrophotometric method for the determination of iron in primary zinc. It is applicable to the products specified in EN 1179. It is suitable for the determination of iron contents (mass fractions) between 0,001 % and 0,1 %.

Ämnesområden

Kemisk analys av metalliska material (77.040.30) Bly, zink, tenn och deras legeringar (77.120.60)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-33884

Utgåva: 1

Fastställd: 2003-03-28

Antal sidor: 8