Standard Ikraftsättning · SS-EN 2985

Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format A type

Status: Gällande

Ämnesområden

Alkaliska batterier (29.220.30) IT-tillämpningar (35.240)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Nickel-cadmium batteries of format A type

Artikelnummer: STD-19196

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-10-11

Antal sidor: 0