Standard Svensk standard · SS-EN 3660-034:2018

Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 034: Minnesmetallring av typ Z för fäste av skärmar - Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3660-034:2018

Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 034: Minnesmetallring av typ Z för fäste av skärmar - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard defines a range of memory metal rings, style Z, for terminating cable screens to cable outlets.
The mating connectors and applicable cable outlets are listed in EN 3660-002.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3660-034:2018

Flyg- och rymdteknik - Tillbehör till kabeluttag för runda och rektangulära elektriska och optiska anslutningsdon - Del 034: Minnesmetallring av typ Z för fäste av skärmar - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 636 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 636 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 017,60 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cable outlet accessories for circular and rectangular electrical and optical connectors - Part 034: Memory metal rings, style Z, for the attachment of screens - Product standard

Artikelnummer: STD-80003461

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-04-11

Antal sidor: 20