Standard Svensk standard · SS-EN 3475-407:2009

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 407: Flammability

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies two methods of determining the flammability characteristics of a finished cable. It is intended to be used together with EN 3475-100.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-70665

Utgåva: 3

Fastställd: 2009-08-31

Antal sidor: 20

Ersätter: SS-EN 3475-407:2005