Standard Svensk standard · SS-EN 4674-001:2017

Flyg- och rymdteknik - Elektriska installationskablar/Elkablar för installation - Kabelmuff med självlåsande skärmning mot elektromagnetisk interferens (EMI) - Del 001: Teknisk specifikation

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4674-001:2017

Flyg- och rymdteknik - Elektriska installationskablar/Elkablar för installation - Kabelmuff med självlåsande skärmning mot elektromagnetisk interferens (EMI) - Del 001: Teknisk specifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the general characteristics, qualification and acceptance requirements for self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve designed for EMI shielding of cable and cable bundles for aerospace applications.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4674-001:2017

Flyg- och rymdteknik - Elektriska installationskablar/Elkablar för installation - Kabelmuff med självlåsande skärmning mot elektromagnetisk interferens (EMI) - Del 001: Teknisk specifikation
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Electrical cables, installation - Self-wrapping shielding (EMI) protective sleeve - Part 001: Technical specification

Artikelnummer: STD-8025722

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-28

Antal sidor: 28