Standard Svensk standard · SS-EN 6064:2018

Flyg- och rymdteknik – Analys av ickemetalliska material (härdade) för bestämning av härdningsgrad med hjälp av differentiell skanningskalorimetri (DSC)

Status: Gällande

Omfattning
This test method defines the procedure for the estimation of the extent of cure of certain non-metallic materials (e.g. preimpregnated and neat resin systems, adhesives) for aerospace use. The extent of cure is estimated by Differential Scanning Calorimetry (DSC) measurements of uncured (reference) and cured materials. Additional evidence on the extent of cure may be gained by combining results from this method with those obtained by other techniques. This standard does not give any directions necessary to meet the health and safety requirements. It is the responsibility of the user of this standard to adopt appropriate health and safety precautions.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt Flyg- och rymdteknik. Material Allmänt


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Analysis of non-metallic materials (cured) for the determination of the extent of cure by Differential Scanning Calorimetry (DSC)

Artikelnummer: STD-80000394

Utgåva: 1

Fastställd: 2018-01-03

Antal sidor: 20