Standard Svensk standard · SS-EN 2033:2017

Flyg- och rymdteknik – Kallvalsade stålband – Tjocklek 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm – Dimensioner

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the dimensions and tolerances of: Strips, cold rolled in steel Thickness 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm for aerospace applications.

Ämnesområden

Stål (49.025.10)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Strips, cold rolled in steel, Thickness 0,1 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Dimensions

Artikelnummer: STD-8029047

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 16