Standard Svensk standard · SS-EN 2617

Aerospace series - Plates in titanium and titanium alloys - Thickness 6 mm less than a less than or equal to 100 mm - Dimensions

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the dimensions and tolerances of: Plates in titanium and titanium alloys Thickness 6 mm

Ämnesområden

Titan (49.025.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Plates in titanium and titanium alloys - Thickness 6 mm less than a less than or equal to 100 mm - Dimensions

Artikelnummer: STD-31136

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-10-05

Antal sidor: 7