Standard Svensk standard · SS-EN 4652-111:2015

Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 111: Type 1, BNC interface - Clamp nut assembly version - Right angle plug - Product standard

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics of bayonet coupling (BNC interface) coaxial right angle plugs - 50 ohms. The cable to connector assembly is a clamp technology.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Connectors, coaxial, radio frequency - Part 111: Type 1, BNC interface - Clamp nut assembly version - Right angle plug - Product standard

Artikelnummer: STD-8015862

Utgåva: 1

Fastställd: 2015-09-13

Antal sidor: 20