Standard Svensk standard · SS-EN 3335:2005

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-O2 - Sheet for superplastic forming (SPF) - 0,8 mm less than or equal to a less than or equal to 6 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7475- O2 Sheet for superplastic forming (SPF) 0,8 mm

Ämnesområden

Aluminium


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7475-O2 - Sheet for superplastic forming (SPF) - 0,8 mm less than or equal to a less than or equal to 6 mm

Artikelnummer: STD-40068

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-07-06

Antal sidor: 7