Standard Svensk standard · SS-EN 3102:2013

Aerospace series - Sealants - Test methods - Determination of low-temperature flexibility

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard defines the test method for the determination of the operability of a cured sealant during and after submission to a bending load at low temperatures (low-temperature flexibility).

Ämnesområden

Övrigt (49.025.99)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-89123

Utgåva: 1

Fastställd: 2013-03-03

Antal sidor: 16