Standard Svensk standard · SS-EN 2591-100:2018

Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Provningsmetoder - Del 100: Allmänt

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2591-100:2018

Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Provningsmetoder - Del 100: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This European Standard specifies the general requirements for the methods of testing elements of electrical, optical and data transmission system connections used in aerospace applications.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 2591-100:2018

Flyg- och rymdteknik - Elektriska och optiska anslutningsdon - Provningsmetoder - Del 100: Allmänt
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 320 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 320 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 112 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 100: General

Artikelnummer: STD-80006324

Utgåva: 2

Fastställd: 2018-08-28

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 2591-100:2005