Standard Svensk standard · SS-EN 1834-2

Förbränningsmotorer - Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer - Del 2: Grupp I motorer för användning vid arbete under jord utsatta för gruvgas och/eller brännbart damm

Status: Gällande

Ämnesområden

Explosionsskydd Förbränningsmotorer Förbränningsmotorer


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or combustible dust

Artikelnummer: STD-27187

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 30