Standard Svensk standard · SS-EN 1834-2

Förbränningsmotorer - Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer - Del 2: Grupp I motorer för användning vid arbete under jord utsatta för gruvgas och/eller brännbart damm

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1834-2

Förbränningsmotorer - Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer - Del 2: Grupp I motorer för användning vid arbete under jord utsatta för gruvgas och/eller brännbart damm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Ämnesområden

Explosionsskydd (13.230) Förbränningsmotorer (14.130) Förbränningsmotorer (27.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 1834-2

Förbränningsmotorer - Säkerhetskrav för motorkonstruktion för användning i explosiva miljöer - Del 2: Grupp I motorer för användning vid arbete under jord utsatta för gruvgas och/eller brännbart damm
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 152 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 152 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 843,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Reciprocating internal combustion engines - Safety requirements for design and construction of engines for use in potentially explosive atmospheres - Part 2: Group I engines for use in underground workings susceptible to firedamp and/or combustible dust

Artikelnummer: STD-27187

Utgåva: 1

Fastställd: 2000-02-11

Antal sidor: 30