Nyhet · 2020-03-26

Ny svensk standard för säkrare tatueringstjänster

Hygienkrav och riktlinjer för procedurer. En svensk standard för säkra rutiner för säkrare tatuering har nu publicerats, SS-EN 17169:2020 Tatuering – Rutiner för säker hantering och hygien.

Arbetet med standarden är gjort inom CEN och är därmed ett dokument som gäller i hela Europa. Standarden specificerar hygienkrav före och under tatuering och för eftervård. Det ger riktlinjer för tatuerare och deras rutinmässiga interaktioner med klienter och myndigheter. Den beskriver också vilka procedurer som ska användas för att säkerställa ett optimalt skydd för klienten, tatueraren och andra inom tatueringsarbetet.

Läs mer och köp standarden här 

Har du frågor eller idéer på framtida arbeten inom området, hör av dig till oss på SIS!