Standard Svensk standard · SS-EN 2684:2004

Aerospace series - Aluminium alloy AL-P7010 - T7651 - Plate - 6 mm < a less than or equal to 140 mm

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the requirements relating to: Aluminium alloy AL-P7010- T7651 Plate 6 mm

Ämnesområden

Aluminium (49.025.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-38234

Utgåva: 1

Fastställd: 2004-12-17

Antal sidor: 8