Standard Svensk standard · SS-EN 3841-307:2005

Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 307: Performance with a locked tripping systems

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method of verifying the performance of circuit breakers with a locked tripping system. It shall be used together with EN 3841-100. The test is intended to estimate the consequences of a trip failure in the case of a short-circuit.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 307: Performance with a locked tripping systems

Artikelnummer: STD-38567

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 7