Standard Ikraftsättning · SS-EN 2591-201

Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 201: Contact resistance - Low level

Status: Gällande

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Test methods - Part 201: Contact resistance - Low level

Artikelnummer: STD-18362

Utgåva: 1

Fastställd: 1996-04-19

Antal sidor: 0

Ersätter: SS-EN 2591 B1