Standard Tekniska specifikationer · SIS-CEN/TS 15658:2007

Konstruktionskeramer - Mekaniska egenskaper hos keramiska fibrer vid hög temperatur i icke reaktiv miljö - Bestämning av krypegenskaper genom varmändesmetoder

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Specification specifies the conditions for the determination of the tensile creep deformation and failure behaviour of single filaments of ceramic fibres at high temperature and under test conditions that prevent changes to the material as a result of chemical reaction with the test environment. This Technical Specification applies to continuous ceramic filaments taken from tows, yarns, braids and knitted structures, that have strains to failure less than or equal to 5 %.

Ämnesområden

Konstruktionskeramer (81.060.30)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-61366

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-03

Antal sidor: 24