Standard Svensk standard · SS-EN 3788

Aerospace series - Pipe coupling 8°30 C - Protective caps

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies the characteristics for protective caps for pipe couplings 8°30', used to protect metric pipe ends during transportation and storage, for aerospace applications. The caps shall be pushed on/off the tube ends.

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-31450

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-09

Antal sidor: 6