Standard Svensk standard · SS-EN 13085

Tapeter - Specifikation för korkrullar

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the requirements of cork wallcoverings in roll form to be usedwithin buildings. The standard contains provisions for the evaluation of conformity of the product. Italso includes requirements for marking, packaging and labelling.

Ämnesområden

Kork och korkprodukter (79.100) Invändiga ytskikt (91.180)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Tapeter, SIS/TK 483

Internationell titel:

Artikelnummer: STD-30751

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-08-03

Antal sidor: 24