Standard Svensk standard · SS-EN 4853:2022

Flyg- och rymdteknik - Utvändigt gängat fäste med 100° sänkvinkel och huvud i normalutförande, spiralformade spår - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/425 °C

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4853:2022

Flyg- och rymdteknik - Utvändigt gängat fäste med 100° sänkvinkel och huvud i normalutförande, spiralformade spår - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/425 °C
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the characteristics of externally threaded fasteners, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess, for aerospace applications.
Classification: 1 100 MPa /425 °C .

Ämnesområden

Flyg- och rymdteknik Fästelement Allmänt (49.030.01)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4853:2022

Flyg- och rymdteknik - Utvändigt gängat fäste med 100° sänkvinkel och huvud i normalutförande, spiralformade spår - Klassifikation: 1 100 MPa (vid omgivningstemperatur)/425 °C
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Externally threaded fastener, 100° countersunk normal head, Spiral Drive Recess - Classification: 1 100 MPa (at ambient temperature)/425 °C

Artikelnummer: STD-80034916

Utgåva: 1

Fastställd: 2022-04-26

Antal sidor: 24