Standard Svensk standard · SS-EN 4008-003:2017

Flyg- och rymdteknik – Elektriska och optiska kontaktdon – Kontaktpressningsverktyg och relaterade tillbehör – Del 003: Positionerare för kontaktpressningsverktyg M22520/2-01 – Produktstandard

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies the characteristics for the positioner used with the M22520/2-01 crimping tool to crimp electrical contacts according to EN 4008-002.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Elements of electrical and optical connection - Crimping tools and associated accessories - Part 003: Positioner for crimping tool M22520/2-01 - Product standard

Artikelnummer: STD-8025608

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-03-21

Antal sidor: 16