Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21079-2:2008

Kemisk analys av eldfasta produkter som innehåller aluminium, zirkonium och kisel - Eldfasta produkter som innehåller 5 till 45 procent ZrO2 (alternativ röntgenfluorescensemetod) - Del 2: Våtkemisk analys (ISO 21079-2:2008)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21079-2:2008

Kemisk analys av eldfasta produkter som innehåller aluminium, zirkonium och kisel - Eldfasta produkter som innehåller 5 till 45 procent ZrO2 (alternativ röntgenfluorescensemetod) - Del 2: Våtkemisk analys (ISO 21079-2:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This part of ISO 21079 specifies methods for the chemical analysis of AZS (alumina, zirconia, and silica) refractory products (containing 5 % to 45 % of ZrO2) and raw materials, using traditional (“wet”) methods. This part of ISO 21079 is not applicable to MgO-based refractories. This part of ISO 21079 gives alternatives to the X-ray fluorescence (XRF) method given in ISO 12677.

Ämnesområden

Kemisk analys (71.040.40) Eldfasta material (81.080)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 21079-2:2008

Kemisk analys av eldfasta produkter som innehåller aluminium, zirkonium och kisel - Eldfasta produkter som innehåller 5 till 45 procent ZrO2 (alternativ röntgenfluorescensemetod) - Del 2: Våtkemisk analys (ISO 21079-2:2008)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 013 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 013 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 620,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Chemical analysis of refractories containing alumina, zirconia and silica - Refractories containing 5 percent to 45 percent of ZrO2 (alternative to the X-ray fluorescence method) - Part 2: Wet chemical analysis (ISO 21079-2:2008)

Artikelnummer: STD-66069

Utgåva: 1

Fastställd: 2008-04-21

Antal sidor: 32