Standard Svensk standard · SS-EN 3745-516:2017

Flyg- och rymdteknik - Optofibrer och optokablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 516: Provning av kraftig kabelböjning

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a method of checking the break resistance and attenuation variation recovery of an optical cable subjected to severe bending under load.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060) Instrumentering och navigationsutrustning (49.090)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Fibres and cables, optical, aircraft use - Test methods - Part 516: Severe cable bend test

Artikelnummer: STD-8025720

Utgåva: 2

Fastställd: 2017-03-28

Antal sidor: 16