Standard Svensk standard · SS-EN 3475-201

Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 201: Visual examination

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method for the visual inspection of conductors and cables. It shall be used together with EN 3475-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 201: Visual examination

Artikelnummer: STD-32044

Utgåva: 1

Fastställd: 2002-02-01

Antal sidor: 4