Standard Svensk standard · SS-EN 17183:2019

Karaktärisering av slam - Bedömning av slamdensitet

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17183:2019

Karaktärisering av slam - Bedömning av slamdensitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method for the determination of the sludge (bulk) density. The procedure to determine density of the liquid and of the solid fractions of a suspension is described in Annex C.
This document is applicable to sludge suspensions from:
- storm water handling;
- urban wastewater collecting systems;
- urban wastewater treatment plants;
- treating industrial wastewater similar to urban wastewater [7];
- water supply treatment plants.
This method is also applicable to sludge suspensions from other origin, provided the necessary verifications are done.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 17183:2019

Karaktärisering av slam - Bedömning av slamdensitet
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 875 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 875 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 400 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Characterization of sludge - Evaluation of sludge density

Artikelnummer: STD-80009206

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-01-04

Antal sidor: 24