Standard Svensk standard · SS-EN 14702-3:2019

Karaktärisering och hantering av slam - Bestämning av sedimenteringsegenskaper - Del 3: Bestämning av zonvis sedimenteringshastighet (ZSV)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for determining the zone settling velocity (ZSV) and the Compression point. This document is applicable to sludge and sludge suspensions from: - storm water handling; - urban wastewater collecting systems; - urban wastewater treatment plants; - plants treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271/EEC); - water supply treatment plants. This method is also applicable to sludge and sludge suspensions of other origins.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Characterisation of sludges - Settling properties - Part 3: Determination of zone settling velocity (ZSV)

Artikelnummer: STD-80010276

Utgåva: 1

Fastställd: 2019-02-28

Antal sidor: 32