Standard Svensk standard · SS-EN 14702-1:2006

Karaktärisering av slam - Sedimenteringsegenskaper - Del 1: Bestämning av sedimentering (bestämning av andel slamvolym och slamvolymindex)

Status: Gällande

Omfattning
This document specifies a method for the determination of the settleability of sludge suspensions. This document is applicable to sludge suspensions from: -- storm water handling; -- urban wastewater collecting systems; -- urban wastewater treatment plants; -- treating industrial wastewater similar to urban wastewater (as defined in Directive 91/271 EEC); -- water supply treatment plants. This method is also applicable to sludge suspensions from other origin.

Ämnesområden

Flytande avfall, slam (13.030.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Karaktärisering av avfall, mark och slam, SIS/TK 535

Internationell titel: Characterisation of sludges - Settling properties - Part 1: Determination of settleability (Determination of the proportion of sludge volume and sludge volume index)

Artikelnummer: STD-45016

Utgåva: 1

Fastställd: 2006-04-07

Antal sidor: 13