Standard Svensk standard · SS-EN 4702-05:2017

Flyg- och rymdteknik – Fästanordningar med snabblossningssystem för icke-bärande ändamål och invändig beklädnad – Del 05: Låsbricka

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4702-05:2017

Flyg- och rymdteknik – Fästanordningar med snabblossningssystem för icke-bärande ändamål och invändig beklädnad – Del 05: Låsbricka
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The standard specifies the dimensions, mass tolerances of quick-release and locking – washers for use in fuselage interior equipment and non-structural or secondary structural area.

Ämnesområden

Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020) Komponenter (49.035)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 4702-05:2017

Flyg- och rymdteknik – Fästanordningar med snabblossningssystem för icke-bärande ändamål och invändig beklädnad – Del 05: Låsbricka
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Quick release fastening systems for non-structural and lining applications - Part 05: Retaining washer

Artikelnummer: STD-8029059

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-20

Antal sidor: 20