Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-3:2023

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder (ISO 20785-3:2023)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-3:2023

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder (ISO 20785-3:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document gives the basis for the measurement of ambient dose equivalent at flight altitudes for the evaluation of the exposures to cosmic radiation in civilian aircraft.

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Strålningsmätning (17.240) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-3:2023

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder (ISO 20785-3:2023)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 097 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 097 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 755,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 3: Measurements at aviation altitudes (ISO 20785-3:2023)

Artikelnummer: STD-80043767

Utgåva: 2

Fastställd: 2023-06-27

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-EN ISO 20785-3:2017