Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-3:2017

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder (ISO 20785-3:2015)

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-3:2017

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder (ISO 20785-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 378,50 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
The following documents, in whole or in part, are normatively referenced in ISO 20785-3:2015 and are indispensable for its application. For dated references, only the edition cited applies. For undated references, the latest edition of the referenced document (including any amendments) applies.
ISO/IEC Guide 98-1, Uncertainty of measurement ? Part 1: Introduction to the expression of uncertainty in measurement
ISO/IEC Guide 98-3, Uncertainty of measurement ? Part 3: Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM:1995)
ISO 20785-1, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft ? Part 1: Conceptual basis for measurements
ISO 20785-2, Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft ? Part 2: Characterization of instrument response

Ämnesområden

Strålningsskydd (13.280) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN ISO 20785-3:2017

Dosimetri vid exponering för kosmisk strålning i civila flygplan - Del 3: Mätningar vid luftfartshöjder (ISO 20785-3:2015)
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 378,50 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 919 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 470,40 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Kärnenergi, SIS/TK 405

Internationell titel: Dosimetry for exposures to cosmic radiation in civilian aircraft - Part 3: Measurements at aviation altitudes (ISO 20785-3:2015)

Artikelnummer: STD-8029234

Utgåva: 1

Fastställd: 2017-10-27

Antal sidor: 32

Ersätter: SS-ISO 20785-3:2015