Standard Svensk standard · SS-EN 14246:2006/AC:2007

Gjutna undertaksplattor av gips - Defintioner, krav och provningsmetoder

Status: Gällande

Ämnesområden

Cement, gips, kalk, bruk


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Gips, SIS/TK 480

Internationell titel: Gypsum elements for suspended ceilings - Definitions, requirements and test methods

Artikelnummer: STD-61627

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-07-19

Antal sidor: 3

Korrigerar: SS-EN 14246:2006