Standard Svensk standard · SS-EN 3566

Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Adaptors with lockring

Status: Gällande

Ämnesområden

Hydraulsystem och komponenter (49.080)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Pipe coupling 8°30' in titanium alloy - Adaptors with lockring

Artikelnummer: STD-31444

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-11-09

Antal sidor: 7