Standard Svensk standard · SS-EN 9101:2023

Flyg- och rymdteknik - Krav för utförande av revisioner av kvalitetsledningssystem inom luftfart, rymdfart och försvar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9101:2023

Flyg- och rymdteknik - Krav för utförande av revisioner av kvalitetsledningssystem inom luftfart, rymdfart och försvar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
1.1 General
This document defines requirements for the preparation and execution of the audit process. In addition, it defines the content and composition for the audit reporting of conformity and process effectiveness to the EN 9100-series standards, the organization’s QMS documentation, and customer and statutory/regulatory requirements.
The requirements in this document are additions or represent changes to the requirements and guidelines in the standards for conformity assessment, auditing, and certification as published by ISO/IEC (i.e. ISO/IEC 17000:2020, ISO/IEC 17021 1). When there is conflict with these standards, the requirements of this document take precedence.
NOTE 1 In this document, the term “EN 9100-series standards” comprises the EN 9100, EN 9110, and EN 9120 standards; developed by the IAQG and published by various national standards bodies.
NOTE 2 In addition to this document, the IAQG publishes deployment support material on the IAQG website (see http://www.iaqg.org) that can be used by audit teams, when executing the audit process.
1.2 Application
This document is intended to be used for audits of EN 9100-series standards by Certification Bodies (CBs) for certification of organizations, under the auspices of the ASD industry certification scheme [also known as the Industry Controlled Other Party (ICOP) scheme]. The ICOP scheme requirements are defined in the EN 9104-series standards (i.e. FprEN 9104-1, prEN 9104-2, EN 9104 3).
NOTE Relevant parts of this document can also be used by an organization in support of internal audits (1st party) and external audits at suppliers (2nd party).

Ämnesområden

Ledningssystem (03.100.70) Kvalitetsledning och kvalitetssäkring (03.120.10) Produkt- och företagscertifiering, försäkran om överenskommelse (03.120.20) Flygplan och rymdfarkoster Allmänt (49.020)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 9101:2023

Flyg- och rymdteknik - Krav för utförande av revisioner av kvalitetsledningssystem inom luftfart, rymdfart och försvar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 1 257 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 1 257 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 2 011,20 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Quality management systems - Requirements for conducting audits of aviation, space, and defence quality management Systems

Artikelnummer: STD-80046381

Utgåva: 5

Fastställd: 2023-11-03

Antal sidor: 36

Ersätter: SS-EN 9101:2018