Standard Svensk standard · SS-EN 3155-070:2019

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 070:Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3155-070:2019

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 070:Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies the required characteristics, tests and tooling applicable to male electrical contacts 070, type A, crimp, class S, used in elements of connection according to EN 3155-002.
It shall be used together with EN 3155-001.
The associated female contacts are defined in EN 3155-003, EN 3155-009 and EN 3155-071.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3155-070:2019

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kontakter för användning i förbindelseelement - Del 070:Elektriska hankontakter, typ A, pressförbindning, klass S - Produktstandard
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 735 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 735 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 176 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Electrical contacts used in elements of connection - Part 070: Contacts, electrical, male, type A, crimp, class S - Product standard

Artikelnummer: STD-80015488

Utgåva: 3

Fastställd: 2019-09-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 3155-070:2014