Standard Svensk standard · SS-EN 3475-505:2023

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 505: Dragprovning av ledare och trådar

Status: Gällande

Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3475-505:2023

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 505: Dragprovning av ledare och trådar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ
Omfattning
This document specifies a method of measuring the tensile properties of stranded conductors, single strands, solid conductors and braids.
When required, it can be used also on insulated wires and cables after removing the insulation.
It is intended to be used together with EN 3475-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Köp denna standard

Standard Svensk standard · SS-EN 3475-505:2023

Flyg- och rymdteknik - Elektriska kablar för flygplan - Provningsmetoder - Del 505: Dragprovning av ledare och trådar
Prenumerera på standarden - Läs mer Dölj
Pris: 833 SEK
standard ikon pdf

PDF

Pris: 833 SEK
standard ikon

Papper

Pris: 1 332,80 SEK
standard ikon pdf + standard ikon

PDF + papper

Fler alternativ Färre alternativ

Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Standardiseringsarbete utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Cables, electrical, aircraft use - Test methods - Part 505: Tensile test on conductors and strands

Artikelnummer: STD-80041546

Utgåva: 4

Fastställd: 2023-03-06

Antal sidor: 16

Ersätter: SS-EN 3475-505:2012