Standard Svensk standard · SS-EN 3841-304:2005

Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 304: Tripping points

Status: Gällande

Omfattning
This standard specifies a method of verifying the tripping points of circuit breakers. It shall be used together with EN 3841-100.

Ämnesområden

Elektrisk utrustning och elektriska system (49.060)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Europeisk standardisering utan svenskt deltagande, SIS/TK 998

Internationell titel: Aerospace series - Circuit breakers - Test methods - Part 304: Tripping points

Artikelnummer: STD-38557

Utgåva: 1

Fastställd: 2005-01-28

Antal sidor: 6