Standard Tekniska rapporter · SIS-CEN/TR 15588:2007

Möbelbeslag - Terminologi för gångjärn och deras komponenter

Status: Gällande

Omfattning
This Technical Report specifies terms for all types of hinges and their components for all fields of application. With the aid of figures it establishes different types, with the aim of facilitating understanding the technical language.

Ämnesområden

Hem och hushåll, underhållning och sport (01.040.97) Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Hardware for furniture - Terms for hinges and their components

Artikelnummer: STD-60376

Utgåva: 1

Fastställd: 2007-04-12

Antal sidor: 26