Standard Svensk standard · SS-EN 597-2:2016

Möbler - Bedömning av antändlighet hos stoppade sängar och madrasser - Del 2: Tändkälla: Gaslåga motsvarandebrinnande tändsticka

Status: Gällande

Omfattning
This European Standard specifies a test method to assess the ignitability of mattresses, upholstered bed bases, when subjected to a gas flame as an ignition source.

Air mattresses and water beds are excluded from this standard.

The standard contains one annex:

Annex A (informative) Model test report form.

Ämnesområden

Materials och produkters antändlighet och motståndskraft vid brand (13.220.40) Möbler (97.140)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Möbler, SIS/TK 391

Internationell titel: Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: match flame equivalent

Artikelnummer: STD-8018262

Utgåva: 2

Fastställd: 2016-01-11

Antal sidor: 24

Ersätter: SS-EN 597-2