Standard Svensk standard · SS-EN 13087-7/A1

Skyddshjälmar - Provningsmetoder - Del 7: Flamhärdighet

Status: Gällande

Ämnesområden

Huvudskydd (13.340.20)


Produktinformation

Språk: Engelska

Framtagen av: Hjälmar, SIS/TK 525

Internationell titel: Protective helmets - Test methods - Part 7: Flame resistance

Artikelnummer: STD-31747

Utgåva: 1

Fastställd: 2001-12-14

Antal sidor: 4

Tillägg till: SS-EN 13087-7